Karangahake Gorge Owharoa Falls 卡朗加哈科峽谷 沃華諾瀑布 Karangahake Gorge Owharoa Falls 卡朗加哈科峽谷 沃華諾瀑布 Karangahake Gorge Owharoa Falls 卡朗加哈科峽谷 沃華諾瀑布 Karangahake Gorge Owharoa Falls 卡朗加哈科峽谷 沃華諾瀑布 Karangahake Gorge Owharoa Falls 卡朗加哈科峽谷 沃華諾瀑布

此乃鮮見多層式瀑布絲的美態

高速公路旁有註明此瀑布方向

過了此橋泊車後再步行半分鐘

瀑布於天旱日子時效果會不同

留意馬路右面樹叢下隱藏瀑布

 Karangahake Gorge Owharoa Falls 卡朗加哈科峽谷 沃華諾瀑布

●摘要● 離 Karangahake 峽谷四分鐘車程、免費景點、停車位在旁只行幾步、拍照佳點
當地天氣狀況:出行前先查知. 相關網站
下面的 互動畫面讓你了解瀑布玩場