Raglan 雷格蘭 Ngarunui 恩加魯努伊灘  Manu Bay 馬滑浪衝浪 Raglan 雷格蘭 Ngarunui 恩加魯努伊灘  Manu Bay 馬滑浪衝浪 Raglan 雷格蘭 Ngarunui 恩加魯努伊灘  Manu Bay 馬滑浪衝浪 Raglan 雷格蘭 Ngarunui 恩加魯努伊灘  Manu Bay 馬滑浪衝浪 Raglan 雷格蘭 Ngarunui 恩加魯努伊灘  Manu Bay 馬滑浪衝浪

Raglan 乃世界上最佳衝浪場所

Ngarunui 車場的東南西北雕像

Ngarunui 海灘旁有衝浪救生會

最受滑浪者歡迎是 Manu Bay

馬努灣有廁所更衣或有救生員

 Raglan 雷格蘭 Ngarunui 恩加魯努伊灘  Manu Bay 馬滑浪衝浪

●摘要● 離 Auckland 個多小時車程、海外旅團較少到、停車場在旁
當地天氣狀況:出行前先查知. 相關網站
下面的 互動畫面是兩個著名海灘的環境
你可能想知的景點